מחסני ערובה נעמן - נעמן פתרונות מתקדמים
ראשי   איך משתתפים במכרז?    אודות החברה     תעריפים ושעות פעילות     צור קשר  

מידע על כללי ההשתתפות במכרז ותקנון

מהי מכירה בשיטת המכרז?
בנוסף לקריאת הסעיפים בדף זה, מומלץ לצפות בסרטון מתוך כתבה של ערוץ 2.

מכירה בשיטת המכרז מאפשרת לכל המעונין לתת הצעת מחיר לפריט אשר מופיע למכירה במכרז
ומוצג באולם התצוגה של אחד המחסנים בצורה אישית ללא התערבות גורמים חיצוניים.
על המציע לתת הצעתו לפי שיקולו הבלעדי.
ע"פ השיטה הזו ההצעה הגבוה זוכה בפריט המוצא, יחד עם זאת שומרת לעצמה ועדת המכרזים הזכות לא לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.

מועדי המכרזים ומיקומם  
המכרזים מתקיימים לסירוגין כל 3 שבועות ל- 3 ימים של תצוגה בהם כל המעונין יכול לגשת ולתת הצעה לכל פריט.
המועדים המדויקים לכל מכרז ולמיקומם מתפרסמים בעיתונות הארצית.

מקור הפריטים הנמכרים 
חברת נעמן מספקת שירותי אחסון ומכירה לגורמים ממשלתיים/יבואנים הבאים:

  • משרד המשפטים  -   אגף ההוצל"פ ומנהל קנסות.
  • משרד האוצר       -   אגף מס הכנסה-מע"מ ומס רכוש
  • משרד האוצר       -   אגף המכס
  • רשויות  מקומיות   -   אגף ארנונה וקנסות
  • ביטוח ליאומי
  • יבואנים              -   עודפי יבוא

פריטים/רכבים שמקורם בהוצל"פ ובאגף מס הכנסה ומע"מ הנם פריטים/רכבים מעוקלים.
פריטים מאגף המכס הם סבנ"ים (סחורה בלתי נדרשת) בכמויות מסחריות.

כיצד משתתפים במכרז? 
כל המעונין להשתתף במכרז חייב לגשת למחסן שבו נמצא הפריט שהוא מעוניין לרכוש.
הרצוי לרכוש "מעטפה למכרז"
בה נמצאים כל הניירת הדרושה, חוזה השתתפות ודפי הצעה .
על המציע למלא על גבי דף ההצעות את מספר הפריט במכרז ואת סכום הצעתו.
כל מציע יכול לגשת לכמות הפריטים הרצויה לו באותה מעטפה.
על המציע לסכם את סך הכל הכספי להצעתו ולהפקיד במעטפה קבלה על סך 10% מהצעתו.

על המציע להקפיד לרשום בכתב ברור את הצעתו ואת פרטיו האישיים על גבי חוזה המכרז ולחתום על המסמכים כנדרש.
**במידה והמסמכים לא ימולאו בהתאם להנחיות אלו קיימת עילה לפסילת הצעתו.

למציעים אשר לא זכו במכרז יוחזר מלוא סכום הפיקדון תוך 10 ימים מאישור ועדת המכרזים.
למציעים אשר זכו במפריטים במכרז המפיקדון יקוזז מסכום התשלום, במידה ולמציע זכאי להחזר סכום מהפקדון לאחר שחרור הפריט ההפרש יוחזר תוך 10 ימים מיום אישור ועדת המכרזים. 

כיצד קובעים את הזוכים במכרז? 
קיימת ועדת מכרזים המנוהלת ע"י הגורמים הממשלתיים אשר בודקת כל הצעה והצעה מבחינת
תקינות ההצעה (חתימה על המסמכים, פיקדון וכו').
הועדה נותנת מספר מציע לכל הצעה ומקלידה את כל ההצעות
למערכת המחשוב.
לאחר עיבוד ההצעות מפיקים דוח עם כל ההצעות לקבלת אישור סופי לזוכה.

חשוב לציין לועדה הזכות לא לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.

כיצד יודעים מי זכה?
הנהלת המחסן מפרסמת רשימה של כל הזוכים במכרז כולל שם המציע וסכום הזכיה, בלוח המודעות
במחסן כ- 3 ימים לאחר גמר המכרז.
יחד עם זאת רשימת הזוכים מתפרסמת באתר זה בסוף כל ועדת מכרזים, כל המעונין יכול לבצע שאילתא על בסיס מס' פריט בהצעתו, ולעיין בכלל הזכיות במכרז.

כיצד משחררים את הפריטים בהם זכיתי?
הזוכה ניגש למחסן אשר בו התבצעה המכירה, ישלם את מלוא סכום זכייתו ויקבל את פריט.
פריטים אשר נדרשו לקבל אישור מכון התקנים, המציע יפקיד פיקדון של 50% ויקבל דוגמא
לצורך ביצוע הבדיקה במכון התקנים כנדרש.
בשחרור רכבים המציע משלם את מלוא סכום הצעתו ומקבל טופס העברת בעלות למשרד הרישוי.
המחסן ישחרר את הרכב
רק עם העברת בעלות על שם הזוכה.
חובה על הזוכה לשחרור המטלטלין/ רכב תוך 7 ימים מיום אישור הועדה.

קראתי, אך יש לי שאלה, למי פונים?
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה , הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך
עמוד צור קשר

 

למען הסר ספק, המפורט באתר זה הנו אינדיקטיבי וראשוני בלבד לפי נתונים שהועברו לחברת מחסני ערובה נעמן ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה") ולמיטב ידיעתה. החברה מקבלת המידע מגורמי המכירה השונים מעת לעת. מידע זה והאמור באתר משתנה מעת לעת עקב אופי המכירה המיוחד של החברה והמכירה במכרז. האמור באתר זה הנו אינפורמציה ראשונית בלבד אשר אינה מחייבת ולא תחייב את החברה לכל הרשום ו/או המצוין בו לרבות, זכיה מועדי אספקה מועדי לקיחה ואסיפה של מיטלטלין ורכבים במכרזים וכיו"ב. על המציע/ הזוכה או כל אדם אחר לברר טרם הגעתו או טרם הגשת הצעתו או טרם ביצוע כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה או לאתר זה ולפעילות אתר זה, נכונות הפרטים המופיעים בו עם החברה ונציגיה בכתובות ובטלפונים המצוינים באתר זה ו/או לקבל הודעה בכתב מהחברה לאותו עניין.

רשימת מחסנים ופרטי מכרזים: